Samsun, Türkiye
Bizi Takip Edin
Search
Takip Edin
Search
Samsun, Türkiye

Bilimsel Program

Detaylarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.

15:00 Açılış

15:20 - 17:30 (Oturum - 1) Romatoloji ve Ağrı

Oturum Başkanları: Dr. Fatih Özkan, Dr. Yasemin Ulus
15:20 - 15:40
Nonsteroid Antiinflamatuvar İlaçlar: Neye Göre Seçiyoruz?
Konuşmacı: Dr. İlker İlhanlı

15:40 - 16:00 Sistemik Lupus Eritematozusa Yaklaşım
Konuşmacı:
Dr. Ahmet Kıvanç Cengiz

16:00 - 16:20 Bel Ağrılarına Yaklaşım
Konuşmacı:
Dr. Yeşim Akyol

16:20 - 16:40 Tartışma

16:40 - 17:00 Ara

17:00 - 17:30 Romatolojide Algolojik Yaklaşımlar
Konuşmacı:
Dr. Bora Uzuner

17:30 - 18:00 Akılcı İlaç
Konuşmacı:
Dr. Sertaç Ketenci

09:00 - 16:15 Temel Ultrason Kursu
Eğitimciler:
Dr. Levent Özçakar, Dr. Orhan Güvener Dr. Bayram Kaymak, Dr. Murat Kara, Dr. Bora Uzuner

08:45 Açılış

09:00 FTR & Ultrasonografi
Dr. Levent Özçakar

09:30 Temel Prensipler
10:00 Omuz Muayenesi
Dr. Orhan Güvener

10:15 Pratik

11:15 Diz Muayenesi
Dr. Orhan Güvener

11:30 Pratik

12:30 Öğle Yemeği

13:30 Girişimsel Ultrasonografi
Dr. Levent Özçakar

14:00 Botulinum Toksin Enjeksiyonları
Dr. Bayram Kaymak

14:30 Sarkopeni
Dr. Murat Kara

15:00 Pratik

16:00 Tartışma / Tekrar

16:30 Kapanış

16:30 - 17:00 Ara

17:00 - 18:00 Sözlü bildiriler
Oturum Başkanları: Dr. Ayla Çağlıyan Türk, Dr. Fazıl Kulaklı 

08:45 İlk Adım 2022 Açılış Konuşması
Dr. Ayhan Bilgici

09:00 - 10:15 (Oturum - 2) Spondiloartropati
Oturum Başkanları: Dr. Berna Tander, Dr. Gül Devrimsel

09:00 - 09:20 Non-radyografik SpA’dan radyografik SpA’ya geçiş önlenebilir mi?
Konuşmacı: Dr. Meltem Alkan Melikoğlu

09:20 - 09:40 Psöriazisten psöriatik artrite geçiş önlenebilir mi?
Konuşmacı: Dr. Tuncay Duruöz

09:40 - 10:00 Vakalar eşliğinde güncel SpA tedavisi
Konuşmacı: Dr. Erhan Çapkın

10:00 - 10:15 Tartışma

10:15 - 11:00 Uydu sempozyumu-1 (AMGEN)
İnflamatuvar Romatizmal Hastalıkların Tedavisinde Fark Yaratan Seçenek

Oturum Başkanı:
Dr. Ayhan Bilgici
Konuşmacılar:
Dr. Hatice Bodur, Dr. Nilay Şahin

11:00-11:15 Ara

11:15 - 12:30 (Oturum - 3) Romatoid Artrit
Oturum Başkanları: Dr. Sami Hizmetli, Dr. Murat Karkucak

11:15 - 11:35 Erken Romatoid Artritte 5N1K
Konuşmacı: Dr. Ahmet Kıvanç Cengiz

11:35 - 11:55 Sonbaharda Romatoid Artrit
Konuşmacı: Dr. Zafer Günendi

11:55 - 12:15 Vakalar Eşliğinde Güncel Romatoid Artrit Tedavisi
Konuşmacı: Dr. Lale Altan

12:15 - 12:30 Tartışma

12:30 - 13:30 Öğle Yemeği

13:30 - 14:45 (Oturum - 4) Yaygın Ağrı
Oturum Başkanları:
Dr. Fuat Güldoğuş, Dr. Gamze Alaylı 

13:30 - 13:50 Fibromiyalji: Bir Ömür Boyu Benimle Var Mısın?
Konuşmacı:
Dr. Banu Kuran  

13:50 - 14:10 Nöropatik Ağrı: Yangın Yeri
Konuşmacı:
Dr. Figen Ayhan 

14:10-14:30 Vakalar Eşliğinde Güncel Kronik Ağrı Tedavisi
Konuşmacı:
Dr. Hakan Gündüz 

14:30 - 14:45 Tartışma 

14:45 - 15:30 Uydu Sempozyumu-2 (Pfizer)
Spondiloartrit Tedavisinde Pfizer'in infliksimabı

Spondiloartropati Tedavisinde Ixifi Deneyimi
Konuşmacı:
Dr. Sami Hizmetli 

15:30 - 15:45 Ara

15:45 - 17:00 (Oturum - 5) Tri-osteo
Oturum Başkanları: Dr. Dilek Karakuş, Dr. Canan Çelik

15:45 - 16:05 Osteoporoz
Konuşmacı:
Dr. Dilşad Sindel 

16:05 - 16:25 Osteoartrit Tedavisinde Hastalığı Modifiye Edebilir Miyiz?
Konuşmacı:
Dr. Pınar Borman 

16:25 - 16:45 Osteonekroz: Kimin Suçu?
Konuşmacı:
Dr. Nurçe Çilesizoğlu Yavuz 

16:45-17:00 Tartışma 

17:00 - 18:00 Sözlü Bildiriler
Oturum Başkanları: Dr. Dilek Durmuş, Dr. Ömer Faruk Serdar 

09:00 - 11:15 (Oturum - 6) Tematik Oturum: Romatolojide Güncel Yaklaşımlar
Oturum Başkanı: Dr. İlker Fatih Sarı

09:00 - 09:20 Romatoloji ve Sanat
Konuşmacı: Dr. Ayhan Bilgici

09:20 - 10:05 Uydu Sempozyumu-3 (AbbVie) Ankilozan Spondilitte Tedavi Yönetimi ve Hasta Perspektifi

09:20 - 09:35 Ankilozan Spondilitte tüm bulguları kontrol altına almak mümkün mü?
Konuşmacı:
Dr. Kenan Akgün

09:35 - 09:50 Ankilozan Spondilitin Yönetiminde Hasta Perspektifi ve HUMIRA
Konuşmacı:
Dr. Ayşen Akıncı

09:50 - 10:05 Soru & Cevap

10:05 - 10:20 ARA

10:20 - 11:15 Tartışma ve Kapanış