Samsun, Türkiye
Bizi Takip Edin
Search
Takip Edin
Search

Bilimsel Program

Detaylarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.

09:00-12:00
Yutma Rehabilitasyon Kursu
Dr. Sibel Eyigör

13:30-16:30
Ultrason eşliğinde eklem ve spinal enjeksiyonlar
Dr. Bora Uzuner, Dr. Ender Sir, Dr. Berke Aras

16:30-17:00
Sözlü Bildiriler
Oturum başkanları: Dr. Ayla Çağlıyan Türk, Dr. Nurçe Çilesizoğlu Yavuz

08:30 Açılış

08:45-10:00 1. OTURUM
Romatolojide yeni ne var?
Oturum başkanları: Dr. Hatice Bodur, Dr. Sami Hizmetli, Dr. Gül Devrimsel

08:45-09:00 Sunum
Romatoid artrit tedavisinde güncelleme
Konuşmacı: Dr. Gamze Kılıç

09:00-09:15 Sunum
Ankilozan Spondilit tedavisinde güncelleme
Konuşmacı: Dr. Lale Altan İnceoğlu

09:15-09:30 Sunum
Psoriatik artrit tedavisinde güncelleme
Konuşmacı: Dr. Tuncay Duruöz

09:30-10:00 TARTIŞMA

10:00-10:45
UYDU SEMPOZYUMU
Inflamatuvar romatizmal hastalıkların tedavisinde fark yaratan seçenek?
Oturum başkanı : Dr. Ayhan Bilgici
Konuşmacılar: Dr. Ahmet Kıvanç Cengiz, Dr. Sertaç Ketenci


10:45-11:00
ARA

11:00- 12:00 2. OTURUM
Oturum başkanları: Dr. Dilek Durmuş, Dr. Yeşim Akyol

11:00-11:40 Vakalarla Osteoporoz
Konuşmacı: Dr. Dilşad Sindel, Dr. Şansın Tüzün

11:40-12:00 Romatolojide Beslenme
Konuşmacı: Dr. Nilay Şahin

12:00-13:30
Öğle yemeği

13:30-14:45 3. OTURUM
Güncel Osteoartrit Tedavisi
Oturum başkanları: Dr. Kenan Akgün, Dr. Meltem Uyar, Dr. Gamze Alaylı

13:30-13:45 Sunum
Osteoartritte yeni farmakolojik tedaviler
Konuşmacı: Dr. Ayhan Bilgici

13:45-14:00 Sunum
Osteoartritte rejeneratif tedaviler-literatür ne diyor?
Konuşmacı: Dr. Zafer Günendi

14:00-14:15 Sunum
Osteoartritte rejeneratif tedaviler-pratik ne diyor?
Konuşmacı: Dr. Can Eyigör

14:15-14:45
TARTIŞMA

14:45-15:30
UYDU SEMPOZYUMU 
Romatolojik Hastalıkların Tedavisinde RINVOQ
Moderatör: Prof. Dr. Ayhan Bilgici

Romatoid Artrit Tedavisinde RINVOQ – Prof. Dr. Mehmet Engin Tezcan
Spondiloartritlerin Tedavisinde RINVOQ – Doç. Dr. Nesrin Şen

15:30-15:45
ARA

15:45-16:15 4. OTURUM
Bel ağrısı oturumu
Oturum başkanları: Dr. Murat Karkucak, Dr. Berna Tander, Dr. Yasemin Ulus

16:15-16:35 Sunum
Bel ağrılı hastaya nasıl yaklaşalım?
Konuşmacı: Dr. Ayşegül Ketenci

16:35-16:50 Sunum
Bel ağrılarında kılavuzlar eşliğinde farmakolojik tedavi
Konuşmacı: Dr. Figen Ayhan

16:50-17:00
TARTIŞMA

17:00
Kapanış Oturumu
Dr. Hürrem Bodur

2. SALON

15:45-16:30 Sözlü bildiriler
Oturum başkanları: Dr. Münevver Serdaroğlu Beyazal, Dr. Zerrin Kasap

08:45-09:00
Akılcı İlaç Kullanımı
Konuşmacı: Dr. İlker İlhanlı

09:00-10:45
Nörorehabilitasyonda değerlendirme yöntemleri
Oturum başkanları: Dr. Müfit Akyüz, Dr. Canan Çelik, Dr. Fazıl Kulaklı

09:00-09:45
İnmeli hastanın değerlendirilmesi
Konuşmacı: Dr. İlker Fatih Sarı

09:45-10:00
Spinal kord yaralanmalı hastanın değerlendirilmesi
Konuşmacı:Dr. Müfit Akyüz

10:00-10:15
Serebral palsili hastanın değerlendirilmesi
Konuşmacı: Dr. Ece Ünlü Akyüz 

10:15-10:45
Tartışma

10:45-11:30
Bilgi Yarışması

11:30-12:00
Kapanış