Samsun, Türkiye
Bizi Takip Edin
Search
Takip Edin
Search
Samsun, Türkiye

Bildiri Gönderimi

Karadeniz Romatoloji ve Ağrı Topluluğu Derneği tarafından 19-21 Mayıs 2023 tarihinde düzenlenecek olan Gençler Buluşuyor Sempozyumu'na bildiri gönderimi için lütfen aşağıdaki talimatları uygulayınız.

Bildiri Gönderim Kuralları

Bildiriler Türkçe yazılmalıdır.
Yazarların ad ve soyadlarını çalışmadaki sıralarına göre yazınız ve çalışmayı sunacak yazarın adının sonuna * işaretini ekleyiniz.
Bildiriyi sunacak olan yazarın iletişim bilgilerinin doğruluğundan emin olunuz.
Bildiri özetlerinizi "araştırma" veya "olgu sunumu" olarak aşağıdaki standartlara göre yükleyiniz.
Özet metni, yazar bilgileri ve özet başlığı hariç, 300 kelimeyi geçmemelidir.
İmla hatası yapmayınız.
Bildirilerinize ait Sempozyum Bilim Kurulu kararı e-posta adresinize gönderilecektir.
Belirlenen kriterlere uygun olmayan bildiriler yazarlara düzeltilmek üzere geri gönderilecektir.

Sözlü Sunumlar

Lütfen Sözlü Sunum slaytlarınızı hazırlarken;
Slaytlarınızda 7’den fazla satır bulunmamasına,
Her satırdaki kelime sayısının 6’yı aşmamasına,
Slaytların yatay olarak hazırlanmasına,
Çok geniş içerikli tabloların slaytlarda yer almamasına,
Slaytların Türkçe hazırlanmasına özen gösteriniz.

Tablo (Tablo word formatında olmalıdır. En fazla 3 dosya yükleyebilirsiniz.)
Resim, Grafik ve Figür (En fazla 5 dosya yükleyebilirsiniz.)